За нас

     "Под линия" е литературен блог, който има за цел да проследи в своите рецензии, както излизащите книги от новата българска литература, така и да посочи текстове, издадени в по-предни години, но непопаднали в полезрението на читателяСтремежът е да се предложи един по-аналитичен и безпристрастен поглед, който да извади на показ силните и слабите страни на произведенията. Всичко това от гледната точка на занимаващи се с литература млади хора и с ясната осъзнатост, че това е процес, който стои след процеса на книгоиздаване, защото „над линията“ са книгите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар